Future Labs: Co-design and incubation of youth-led innovative ideas հավաստագրերի հանձնման արարողություն

Հոկտեմբերի 8-ին տեղի ունեցավ ՓՄՁ Համագործակցության Ասոցիացիայի (ՓՄՁՀԱ) և ՄԱԿ-ի Կոլբա Լաբի «Ապագայի Լաբորատորիաներ» ծրագրի շրջանակներում անցկացվող Future Labs: Co-design and incubation of youth-led innovative ideas ծրագրի հավաստագրերի հանձնման արարողությունը։

Միջոցառման ընթացքում Armenia National SDG Innovation Lab-ի Կրթության և զարգացման թիմի ղեկավար Անժելա Մովսիսյանը մասնակիցներին ներկայացրեց վարքաբանական ուսուﬓասիրությունների ﬔթոդաբանությունը։

Մասնակիցները նաև ստացան հնարավորություն քննարկելու Scenario co-design workshop-ի ժամանակ վերհանված գաղափարները ոլորտի մասնագետների հետ։

Scroll to Top