Author name: mambartur

Մարտի 26-ի՝ կառավարման խորհրդի նիստի

  ՓՄՁ-ներին վերաբերող վերջին շրջանի օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ </h2 > ՓՄՁ-ներին վերաբերող վերջին շրջանի օրենսդրական փոփոխությունները, ընդունվում են առանց շահառուների […]

ՓՄՁ Ասոցիացիայի նոր խորհրդի կազմ

ՓՄՁ Ասոցիացիայի նոր խորհրդի կազմ ՓՄՁ Ասոցիացիայի հարգելի անդամներ, գործընկերներ,ՓՄՁ Ասոցիացիայի 10-ամյակին նվիրված, մարտի 3-ին կայացած Համաժողովին նախագահության կողմից հաստատված

ՓՄՁՀԱ-ի 10 ամյակին նվիրված համաժողով

  ՓՄՁ-ներին վերաբերող վերջին շրջանի օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ </h2 > ՓՄՁ-ներին վերաբերող վերջին շրջանի օրենսդրական փոփոխությունները, ընդունվում են առանց շահառուների

Scroll to Top