Փաստաթղթեր

ՓՄՁ ՀԱ կանոնադրություն

ՓՄՁ ՀԱ գրանցման վկայական

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն - 2019 թ.

ՓՄՁ ՀԱ 2020թ․ գործունեության ամփոփագիր

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն - 2020 թ.

Մարզային գրասենյակներ

ՓՄՁ Ասոցիացիա Արագածոտնի մասնաճյուղ

ՓՄՁ Ասոցիացիա Կոտայքի մասնաճյուղ

ՓՄՁ Ասոցիացիա Տավուշի մասնաճյուղ

Scroll to Top