«Սիրիահայերի և տեղացիների դիմակայունության բարձրացում» ծրագրային կայքի շնորհանդես

Ուրախ ենք հայտնել, որ «Սիրիահայերի և տեղացիների դիմակայունության բարձրացում» ծրագիրի կայքն արդեն գործում է հետևյալ հասցեով՝ https://iris.am/
Ծրագիրն իրականացվում է ՓՄՁՀԱ / SMECA, Österreichisches Rotes Kreuz ,Armenian Red Cross Society, Armenian Caritas և Սիրիահայերի հիմնախնդիրները համակարգող կենտրոն ՀԿ կոնսորցիումի կողմից։
Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է ` նպաստել ինտեգրման ազգային քաղաքականության բարելավմանը, որը ուղղված է Հայաստանում
սիրիահայերի արժանապատիվ կյանքի ապահովմանը՝ լիարժեք պաշտպանության և ինտեգրման միջոցով:
Ծրագիրը ֆինանսավորմում է Եվրոպական միության Սիրիայի տարածաշրջանային ֆոնդի (ՄԱԴԱԴ) կողմից, համաֆինանսավորվում է
#Eu #EUMadadFund #ADA #IRIS #IRISBI Ավստրիական զարգացման գործակալության և Ավստրիական կարմիր խաչի կողմից:
Scroll to Top