2017-2019թ․ իրականացված ծրագրեր

Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ գործարկվող «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագիրն իրականացվել է «իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ի կողմից` գործընկերներ` «Ագորա Սենթրլ Յուրոփ» ՀԿ-ն (Չեխիա), Ժողովրդավարական կրթության հայկական կենտրոնի (ՍԻՎԻՏԱՍ), Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի, ՓՄՁ համագործակցության ասոցիացիայի և Հայաստանի համայնքների միության հետ համագործակցությամբ: Ծրագրի տևողությունը 34 ամիս է եղել:

Ծրագրի հիմնական նպատակը ՔՀԿ-ների և ՔՀԿ-ների կոալիցիաների՝ 9 թիրախային ոլորտներում հանրային քաղաքականությունների մշակման գործընթացի վրա ազդեցության ուժեղացումն է, իսկ առանձին նպատակ են հանդիսացել ՔՀԿ-ների՝ կոալիցիաների կառուցման կարողությունների ուժեղացումը, նրանց մասնակցությունը հանրային քաղաքականությունների ձևավորման գործընթացներին, թիրախային ոլորտներում խնդիրների հատկորոշումը և համապատասխան քաղաքականությունների մշակումը, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման ու կենտրոնական պետական մարմինների հետ քաղաքականությունների մշակման գործընթացում կառուցողական և ռազմավարական փոխգործակցությունը:

Ծրագրի թիրախային ոլորտներն էին արդարադատությունը, մարդու իրավունքները, կրթությունը, սոցիալական ոլորտը /հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալական ներառում/, բիզնեսը, հանրային ֆինանսների կառավարումը, գյուղատնտեսությունը, էներգետիկան և տնտեսությունը:

Ծրագիրը իրականացվել է 2017թ․ մինչև 2019թ․։

«Ձեռնարկատիրական հմտությունների զարգացում, քոչինգ, ինկուբացիա» Սկսնակ ձեռներեցների ուսուցում, ֆինանսավորում, ինկուբացիա: Ծրագրի շրջանակներում Ասոցիացիան  ԱՅ Էյ Բի սենթըր-ի հետ համատեղ, մշակել է սկսնակների դասընթացի մոդուլը, գործարար ծրագրերի ձևաթղթերը, այնուհետև իրականացրել ֆինանսավորում ստացած շահառուների Ինկուբացիան։

EUROCHAMBRES-ի կողմից ֆինանսավորվող EastInvest2 ծրագրի շրջանակներում մշակվել և Բելոռուսիայի Մինսկ քաղաքում մեկշաբաթյա դասընթացներ է անցկացվել տեղի բիզնես շահերը ներկայացնող կառույցների համար՝ պետություն-մասնավոր հատված երկխուսություն թեմայով։

EUROCHAMBRES-ի ֆինանսավորմամբ,  EastInvest2-ի ծրագրի շրջանակներում, Փորձի փոխանակման ծրագիր Էստոնիա ՓՄՁ Ասոցիացիայի հետ: ՓՄՁ-ներին վերաբերող օրենսդրության ուսումնասիրում, ՀՀ-ում իրավական ակտերի ՓՄՁ Թեստավորման հայեցակարգի մշակում ներկայացում։

Strong CSO’s ծրագրի շրջանակներում, «Սոցիալական ձեռնարկատիրություն»  Հարկման առանձնահատկությունները Ասոցիացիան մշակել է ՀԿ-ների հարկման առանձնահատկույթւնները թեմայով դասախոսություն և վարել այն շահառուների համար։

Սեփական ռեսուրսներով մշակել և կազմակերպվել է երկօրյա իրազեկման դասընթաց 2018թ-ի հունվարից ուժի մեջ մտնող Հարկային օրենսգրքի ՓՄՁ-ներին վերաբերող դրույթների մասին։

EUROCHAMBRES-ի ֆինանսավորմամբ,  EastInvest2-ի ծրագրի շրջանակներում Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում, տեղի ունեցավ Հայաստան, բելոռուսիա, Վրաստան, Մոլդովա, Ադրբեջան երկրների ՓՄՁ-ների վերաբերող ընդհանուր խնդիրների ամփոփում, մեկ միասնական փաստաթղթի ձևավորում; Ասոցիացիան ներկայացնում էր հարկային և մաքսային բլոկի խնդիրները։

2016թ․ իրականացված ծրագրեր

ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատան ֆինանսավորմամբ տնտեսագիտական ֆակուլտետների ԲՈՒՀ-երի ուսանողների համար դասընթացներ: Ասոցիացիան մշակեց և ներկայացրեց Բիզնես ասոցիացիաների/միությունների դերը, տնտեսական քաղաքականությունների մշակման հարցերում» խորագրով թեման:

Համայնքային Զարգացում Սոցիալական Ձեռնարկատիրության Միջոցով ծրագրի շրջանակներում Ասոցիացիան մեկշաբաթյա դասընթացների մոդուլ մշակեց և անցկացրեց շահառուների համար: Այնուհետև ծրագրի ավարտին Ասոցիացիան ի դեմս նախագահ Հակոբ Ավագյանի ներգրավվեց ընտրող հանձնաժողովում, որտեղ ընտրվեցին և ֆինանսավորվեցին տասնյակից ավելի սոցիալական ձեռնարկատիրություններ։

Երևանի և հարակաից մարզերի Երիտասարդ գործատուների միության նախաձեռնությամբ կազմակերպված երիտասարդ գործարարների համահայկական ֆորումին, Ասոցիացիան մշակեց և ներկայացրեց ՀՀ-ում հարկային արտոնությունները թեմայով սեմինար: Ինչպես նաև մասնակցեց ներդրումներ ՀՀ-ում աշխատաժողովի մոդերացիային։

ԵՄ ֆինանսավորմամբ, Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի կողմից կազմակերպվող կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջոցառումների շարքում Ասոցիացիան վերհանեց և մշակեց բիզնես ոլորտի կոռուպցիոն ռիսկերը փաստաթուղթը: Որը ներկայացվեց և կլոր սեղաններ կազմակերպվեց շահագրգիռ կողմերի, այդ թվում պետական մարմինների հետ: Փաստաթղթում տեղ գտած խնդիրների մեծ մասը մեկ տարի անց ներառվեցին ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հակակոռուպցիոն միջոցառումների ռազմավարության փաստաթղթում։

ՎԶԵԲ Գործարարության աջակցման գրասենյակի նախաձեռնությամբ և ֆինանսավորմամբ Ասոցիացիան գրասենյակի հետ համատեղ մշեկց և ներկայացրեց «2013-15թթ ՓՄՁ Հարկային դաշտի վերլուծությունը»։

GIZ ի ֆինանսավորմամբ կազմակերպված «Տնտեսական հնարավորությւոնների շաբաթ» ցուցահանդես միջոցառումների շրջնակներում, որը նվիրված էր ՀՀ-ում գործունեություն ծավալող սիրիահայ գործարարներին, Ասոցիացիան մշակեց և ներկայացրեց դասընթաց-սեմինար՝ հարկային օրենսդրության հնարավորությունները, պետական գնումներին մասնակցության հնարավորությունները թեմաներով։

Երևանի և հարակից մարզերի Երիտասարդ գործատուների միության նախաձեռնությամբ, Ասոցիացիան մշակեց և ներկայացրեց «Ուսանողը ապագա Գործարար» դասընթացների իրավական մասը՝ գրանցում, հարկային պլանավորում, բիզնեսի վարում։

EUROCHAMBRES–ի ֆինանսավորմամբ, EastInvest2 ծրագրի շրջանակներում Ասոցիացիան Երևանում կազմակերպեց EU4Business մեկշաբաթյա միջոցառումը: Որը նվիրված բիզնես պետություն-մասնավոր հատված երկխոսության բարելավմանը, բիզնես շահերը ներկայացնող կառույցների կարողությունների զարգացմանը։

"Startup Europe Week" միջոցառումների շրջանակներում Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի կողմից կազմակերպվեց սկսնակ ձեռներեցության շաբաթը: Որի շրջանակներում Ասոցիացիան մշակեց «Սկսնակ գործարարների համար առկա հնարավորությունները» դասընթացի մոդուլը և ներկայացրեց շահառուներին։

ՓՄՁ ԶԱԿ-ի ֆինանսավորմամբ վերջինիս կողմից ֆինանսավորում ստացած սկսնակ սիրիահայ գործարարների համար կազմակերպվեց B2B  ոլորտային հանդիպումներ՝ հանրային սննդի և ավոտտեխսպասարկման ոլորտի տեղացի փորձառու Ասոցիացիայի նդամ հանդիսացող գործարարների հետ: Ասոցիացիայի միջամտությամբ կնքվեցին համագործակցության պայմանագրեր menu.am ի, gutap.am –ի, և այլ մատակարար-գնորդ կազմակերպությունների հետ։

2015թ․ իրականացված ծրագրեր

Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ ՀԿ-ի ֆինանսավորմամբ կազմակեպվեց երկօրյա դասընթաց այլընտրանքային պատիժ կրող կանանց համար: Ասոցիացիան մշակեց «Ինչպես սկսել բիզնես» դասընթացի մոդուլը և ներկայցրեց շահառուներին:

ԵՄ ֆինանսավորմամբ, Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի կողմից կազմակերպվող կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջոցառումների շարքում, Ասոցիացիան մշակեց և ներկայացրեց  Բիզնես շահերը ներկայացնող կառույցների դերը կոռուպցիայի դեմ պայքարում  խորագրով վերլուծություն, ներառելով աշխարհի փորձը և տեղական կազմակերպությունների հաջողված օրինակները։

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության «Երիտասարդական միջոցառումների իրականացման» ՊՈԱԿ-ի ֆինանսավորմամբ իրականացվեց մարզերի երիտասարդների համար Երիտասարդների Ձեռնարկատիրական գործունեության խթանում դասընթացը: Ասոցիացիան մշակեց ձեռնարկատիրական գործունեության իրկանացման համար իրավական դաշտի դասընթացի մոդուլը: Այնուհետև իրականացվեց երկօրյա դասընթաց շահառուների համար:

ՓՄՁ ԶԱԿ-ի և ՎԶԵԲ Գործարարության աջակցման գրասենյակի հետ համատեղ, Ասոցիացիան մշակեց ՀՀ-ում Ազգային Բիզնես Ինկուբատորի ստեղծման Հայեցակարգը, որը ներկայացվեց շահագրգիռ կողմերին 2015թ-ին սեպտեմբերին: Այնուհետև լրամշակված տարբերակը ներկայացված ՀՀ վարչապետին կից գործող ՓՄՁ զարգացման խորհրդում:

ԱՊՀ երկրների երիտասարդ գործարարների առաջին կոնգրես, որտեղ ՀՀ-ն ներկայացնում էին Ասոցիացիան և Երիտասարդ գործատուների միությունը: Նպատակն էր ներկայացնել երկրների ընդհանուր խնդիրները, ստեղծել համագործակցության նոր հարթակներ: Քառօրյա համաժողովի ընթացքում ձևավորվեց մեկ միասնական փաստաթուղթ հետագա համագործակցության համար:

Օրենսդրական իրազեկման ԱՆՎՃԱՐ արշավների կազմեկրպումը բխում է Ասոցիացիայի հիմնական կանոնադրական նպատակներից և այն պարտադիր տարեկան միջոցառում է: Նախօրոք մշակվում է իրազեկման մոդուլը, տեղեկաթերթիկներն ու շնորհանդեսը: Մոդուլը մշակվում է հնարավորինս պարզ, ոչ իրավական ակտերի լեզվով այլ ավելի բացատրական և կիրառական օրիենակներով հագեցած: Որպես կանոն իրականացվում է սկզբում մարզային, իսկ հետո նոր մայրաքաղաքում հանդիպումների շարքով: Ասոցիացիան այն միակ կառույցներից է, ով ընդառաջ գնալով իր շահառու անդամների, նույնիսկ իրազեկման սեմինարներ իրականացրեց հենց տոնավաճառներում, առևտչի իրականացման վայրերում:

ՀՀ-ում առաջին անգամ, ՎԶԵԲ Գործարարության Աջակցության գրասենյակի միջոցներով, ստեղծվեց երկլեզու առցանց անվճար դասընթաց ՀՀ-ում բիզնես սկսելու մասին։

Կապ

© ՓՄՁ ՀԱ, 2014-2021

0