Ռուբեն Օսիպյան

Խորհրդի նախագահ

Նաիրա Մանուկյան

Խորհրդի անդամ

Վահե Մամբրեյան

Խորհրդի անդամ

Հասմիկ Բարխուդարյան

Խորհրդի անդամ

Կապ

© ՓՄՁ ՀԱ, 2014-2021

0