Տիգրան Գասպարյան

Գործադիր տնօրեն

Գագիկ Պողոսյան

Արագածոտնի մարզային կենտրոնի ղեկավար

Գայանե Արզումանյան

Կոտայքի մարզային կենտրոնի ղեկավար

Սիլվա Աստվածատրյան

Ծրագրերի համակարգող

Վիլյամ Օհանյան

Տավուշի մարզային կենտրոնի ղեկավար

Կապ

© ՓՄՁ ՀԱ, 2014-2021

0