Ընթացիկ ծրագրեր

  • "Բիզնես ինկեբատոր"  ծրագիր, որը իրականացվում է  "Սիրիահայերի և Տեղաբնակների կայունացման բարձրացման"  ծրագիրի շրջանակներում "Ավստրիական Կարմիր Խաչ", "Հայկանան Կարմիր Խաչ", "Հայկական Կարիտաս", "ՓՄՁ Համագործակցության Ասոցիացիայ", "Սիրիահայերի Խնդիրների Համակարգման Կենտրոն"  կազմակերպությունների հետ համատեղ

ԵՄ ֆինանսավորմամբ

Հունիս 2018- Սեպտեմբեր 2021