ՓՄՁ –Պետություն երկխոսություն

Ասոցիացիան, մշտապես կարևորելով երկխոսությունը պետական հատվածի հետ,
հանդիսանում է պետական մարմիններին կից գործող հասարակական խորհուրդների լիիրավ անդամ, մասնավորապես՝

ՀՀ վարչապետին կից գործող՝ ՓՄՁ Զարգացման խորհուրդ;

ՀՀ  ԿԱ ՊԵԿ նախագահին կից գործող՝ Եկամուտների վարչարարության և բարեփոխումների խորհուրդ;

ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովին կից՝ փորձագիտական խմբի
անդամ;

ՀՀ վարչապետին կից գործող՝ Հակակոռուպցիոն խորհրդի ՔՀԿ-ների Հակակոռուպցիոն կոալիցիայի կառավարման խորհրդի անդամ: