Իրականացված ծրագրեր

 • ՓՄՁ-ների օրենսդրական իրազեկման արշավ:

Երկլեզու առցանց դասընթաց բիզնես սկսելու մասին: 

Սեփական ռեսուրսներով և EBRD BSO-ի հետ համատեղ:

 01 Հուլիս - 30 Սեպտ 2014

 01 Հուլիս - 31 Օգոստոս 2015

 • ԱՊՀ երկրների Երիտասարդ գործարարների Անդրանիկ Կոնգրես

ՌԴ «ՄԵԿՖ»

2014 Հունիս

 • Հայրենադարձների բիզնես կրթություն, Գործարար ծրագրերի կազմում

ԱՀԱԸ ֆինանսավորմամբ

Օգոստոս 2015

 • Ազգային Բիզնես Ինկուբատորի հայեցակարգի կազմում, ներկայացում

 Սեփկան ռեսուրսներ, ՓՄՁ ԶԱԿ և EBRD BSO հետհամատեղ:

Մայիս-Սեպտ 2015

 

 • Սկսնակ սիրիահայ գործարարների ուսուցում, գործարար ծրագրերի ֆինանսավորում

 Առաքելություն Հայաստան  ֆինանսավորմամբ

Նոյ 2015- Մայիս 2016

 • Սիրիահայ գործարարների B2B ոլորտային հանդիպումների կազմակերպում

ՓՄՁ ԶԱԿ  ֆինանսավորմամբ

Հոկտ 2015

 • Երիտասարդների Ձեռնարկատիրական գործունեության խթանում

ՀՀ սպորտի և երիտասարդությ ան հարցերի նախարարության

«Երիտասարդական միջոցառումների իրականացման» ՊՈԱԿ
ֆինանսավորմամբ

Դեկտ 2015

 •  Բիզնես շահերը ներկայացնող կառույցների դերը կոռուպցիայի դեմ պայքարում

 ԵՄ; ԻՀԱ  ֆինանսավորմամբ

Դեկտեմբեր 2015

 • ՛՛Ինչպես սկսել բիզնես՛՛ դասընթաց այլընտրանքային պատիժ կրող կանանց համար

Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտի  ֆինանսավորմամբ

Դեկտեմբեր 2015

 •  Startup Europe Week

EIF  ֆինանսավորմամբ

Փետրվար 2016 

 • EU4BUSINESS Week

EUROCHAMBRES EastInvest2  ֆինանսավորմամբ

Փետրվար 2016

 • Ուսանողը ապագա գործարար: դասընթացներ

Սեփական ռեսուսրներով և ԵԳՄ-ի հետ համատեղ

 Մարտ 2016

 • Տնտեսական հնարավորությունների շաբաթ

GIZ ֆինանսավորմամբ

Մայիս 2016

 • ՄՁ Հարկային դաշտի վերլուծություն

EBRD BSO ֆինանսավորմամբ

 Հունիս 2016

 • Կոռուպցիոն ռիսկերը բիզնես ոլորտում

ԵՄ; ԻՀԱ  ֆինանսավորմամբ

Հունիս-նոյեմբեր 2016

 • Panarmenian forum of Young businessmen

ԵԳՄ  ֆինանսավորմամբ

18-22 Հուլիս 2016

 • Համայնքային Զարգացում Սոցիալական Ձեռնարկատիրության Միջոցով

ԵՄ  ֆինանսավորմամբ

Հուլիս-Նոյեմբեր 2016

 • Բիզնես ասոցիացիաների դերը տնտեսական քաղաքականությունների մշակման հարցերում

ԱՄՆ դեսպանատան ֆինանսավորմամբ

Նոյեմբեր 2016

 • Հայրենադարձների սկսնակ ձեռներեցության ֆինանսավորման ծրագիր

Կարիտաս Հայաստան ԲՀ ֆինանսավորմամբ

Դեկտ 2016

 • PPD Պետություն- Մասնավոր հատված երկխոսության սեմինար Բելոռուսիայի բիզնես շահերը ներկայացնող կառույցների համար

EUROCHAMBRES EastInvest2 ֆինանսավորմամբ

Հունվար 2017

 • «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» եռամյա Ծրագիր Պետություն - Մասնավոր հատված երկխոսության բարելավում, կոալիցիաների ստեղծում

ԵՄ ֆինանսավորմամբ

25 Հունվար 2017 - 15 Հոկտեմբեր 2019

 • ՓՄՁ-ների փորձի փոխանակման ծրագիր՝ ՀՀ-Էստոնիա

EUROCHAMBRES EastInvest2 ֆինանսավորմամբ

Մարտ 2017

 • ԱԼԳ երկրների ՓՄՁ Միասնական խնդիրների փաստաթղթի ձևավորում

EUROCHAMBRES EastInvest2 ֆինանսավորմամբ

Ապրիլ 2017

 • «Ձեռնարկատիրական հմտությունների զարգացում, քոչինգ, ինկուբացիա» Սկսնակ ձեռներեցների ուսուցում, ֆինանսավորում:

«Հայկական Կարիտաս»; «Վորդ Վիզիոն Հայաստան» ֆինանսավորմամբ

01 Հունիս 2017 - 01 Մարտ 2018

 • «Սոցիալական ձեռնարկատիրություն» Հարկման առանձնահատկությունները 

Strong CSO’s  ֆինանսավորմամբ

Դեկտ 2017

 • Հարկային Օրենսգրքի իրազեկման սեմինար

Սեփական ռեսուրսներով

Դեկտեմբեր 2017